Polityka Jakości

Nadrzędnym celem polityki jakości firmy Michał Kozak jest ciągłe doskonalenie jakości oferowanych przez nas usług. Firma zajmuje się działalnością usługową w zakresie szkoleń, doradztwa i konsultingu.

Dbamy o to, aby każda usługa było wykonywane dokładnie, terminowo, przy użyciu najwartościowszych metod.

W Naszej firmie satysfakcja klientów jest najwyższym priorytetem, a jej poziom miarą jakości świadczonych usług.

Głównymi celami jakościowymi są:

  • ciągłe pogłębianie naszej wiedzy i rozwijanie umiejętności zawodowych;
  • ciągłe doskonalenie współpracy z naszymi klientami;
  • zapewnienie kompleksowej obsługi klienta;
  • dbanie o procedury i zasady poszczególnych działań prowadzonych w ramach firmy by zapewnić profesjonalizm świadczonych usług;
  • monitoring i kontroling efektów własnej pracy połączone z badaniem oczekiwań klientów;

Polityka jakości jest obowiązująca wśród wszystkich Pracowników Naszej firmy, jasno i komunikatywnie przekazywana pod postacią Księgi Jakości oraz bieżących spotkań i audytów.